Register | Login

Güneş paneli, solar enerji gibi terimleri özellikle son günlerde benzer çok duymaktayız. evet mahsus güneş panelleri üzerine neden derecede bilgiye sahibiz? Güneş panelleri güneşten aldığı ışığı enerjiye çeviren uç yıllarda seda getiren cihazlardır. Temiz enerji olarak zihinlerimizde mahal edinen güneş panelleri bahusus ölüm yı

Who Voted for this StoryNice Links Back

Username:

Password:

Remember: